Tag Archives: mặt bằng vinhomes cổ loa

Mặt bằng Vinhomes Cổ Loa

Mặt bằng Vinhomes Cổ Loa đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Qua đó nhấn mạnh đây là điểm nhấn cảnh quan của Hà Nội, nằm trong cụm phát triển kinh tế trọng điểm phía Bắc thành phố. Chỉ tiêu quy hoạch 1/500 mặt bằng Vinhomes Cổ Loa Vị trí dự án Khu […]