Category Archives: Sản phẩm Vinhomes Cổ Loa

Chung cư Vinhomes Cổ Loa

chung cư Vinhomes Cổ Loa

Số lượng tòa chung cư Vinhomes Cổ Loa Theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt, chung cư Vinhomes Cổ Loa có 25.000 m2 đất ở cao tầng. Diện tích đất này tương đương với khoảng 15 tòa chung cư, tầng cao trung bình 40 – 45 tầng dựa theo kinh nghiệm cá nhân […]